50 MILIJUNA EURA ZA USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA

Objavljeno: 02. 03. 2017.


PODIJELI:

Potpora ulaganjima u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga

Maksimalna potpora po jednom projektu u okviru ovog natječaja iz operacije 7.4.1. iznosi 1 milijun EUR-a, a namijenjena je uspostavi i poboljšanju lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za javno korištenje (društveni domovi, vrtići, sportske građevine, …). Ovisno o mjestu ulaganja, intenzitet potpore iznosi i do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
Korisnici

a) jedinice lokalne samouprave

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

Rok za podnošenje prijava

Zahtjevi za potporu predaju se od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Više informacija možete saznati ovdje.