23.01.2020

Borzan je bila u pravu, imamo pravo na istu kvalitetu hrane kao i zapadne zemlje

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta je raspravljao o novoj studiji Europske komisije o plasmanu naizgled istih proizvoda različite kvalitete.

 

Istraživanje koje je Biljana Borzan napravila u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu je pokazalo da je trećina proizvoda na hrvatskom tržištu lošija od onih na njemačkom.

Na primjer Hipp dječja hrana koja je u Hrvatskoj bila manje zdrava, ili Wudy hrenovke koje u Hrvatskoj uopće nisu imale mesa za razliku od njemačkog proizvoda.

Ta studija je bila veliki argument u pregovorima o zabrani takve prakse u EU.

Pokazalo se da kompanije koje su veće i imaju veći profit češće stavljaju proizvode dvostruke kvalitete na tržište. Jedan dio kupaca dobije bolji, a jednom dijelu se podvali lošiji proizvod.Kako bismo se borili s takvim tržišnim igračima moramo osnažiti tržišne inspekcije, nacionalna tijela za provedbu i naravno potrošače – rekla je Borzan. (Foto: FB Biljana Borzan)

Please follow and like us:
error0

Portal Široko Polje

nezavisniportalsirokopolje@gmail.com
FB Portal Široko Polje
Videokanal Portal Široko Polje
Siroko Polje
+C