Đakovo osjetno popravilo transparentnost proračuna prema građanima, Općina Vuka među najboljima – Općine Drenje, Gorjani i Punitovci u 2018. nisu objavile ni jedan proračunski dokument

Objavljeno: 03. 07. 2018.


PODIJELI:
Prosječna proračunska transparentnost – mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina – od mogućih 5 iznosi 3,52. Sve vrste lokalnih jedinica iz godine u godinu objavljuju sve više proračunskih dokumenata, pa ovogodišnji prosjek županija iznosi 4,9, gradova 4 i općina 3,3.
Po prvi put nema grada bez objavljenog bar jednog proračunskog dokumenta, ni općine bez službene mrežne stranice. Ipak, usprkos sve boljim prosjecima i dalje su prisutne prevelike razlike, posebice među općinama, a brojni će gradovi i veliki dio općina morati još puno truda uložiti da zadovolje zakonske obveze i preporuke Ministarstva financija. Premda sama objava proračunskih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, valja je i propisivati i poticati jer predstavlja početak puta ka višim razinama transparentnosti, neophodnim za participaciju građana u proračunskom procesu – stoji između ostalog u najnovijoj analizi Instituta za javne financije.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune, građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica3, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

Za potrebe ovog istraživanja, proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu:
 godišnje izvršenje proračuna za 2016.;
 polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.;
 prijedlog proračuna za 2018.;
 izglasani proračun za 2018.;
 proračunski vodič za građane za 2018.

Ohrabruje što je 16% lokalnih jedinica zadržalo najvišu razinu transparentnosti i što ih je gotovo 40% objavilo više dokumenata nego u prethodnom ciklusu.
Ove je godine sve dokumente objavilo čak 107 općina, 17 županija i 54 grada.
Bez ijednog objavljenog dokumenta bilo je 2015. čak 18 gradova i 148 općina, a danas je u toj kategoriji još ”samo” 25 općina.

OPĆINE DRENJE, GORJANI I PUNITOVCI BEZ IJEDNOG OBJAVLJENOG DOKUMENTA 
Nažalost, prema Institutu za javne financije tri su općine iz Đakovštine također bez ijednog objavljenog dokumenta u 2018. godini, a to su Općine Drenje, Gorjani i Punitovci.

OCJENA ODLIČAN ZA OPĆINU VUKA, GRADU ĐAKOVO VRLO DOBAR
Isto tako Grad Đakovo je osjetno popravio ocjenu transparentnosti (za 2015. i 2016. godinu ocjena je bila 1, dok je za 2017. i 2018. godinu vrlo dobra četvorka), Općina Vuka može se pohvaliti još više (nakon ocjena 3 i 4 za 2015. i 2016. godinu, za 2017. i 2018. ocjena je dignuta na maksimalnu peticu).
Moguće je da su neke lokalne jedinice naknadno objavile određene ili sve proračunske dokumente, no ova analiza uzima u obzir samo dokumente koji su se na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica nalazili u navedenim razdobljima istraživanja i to na dan pretraživanja njihove mrežne stranice.
Naknadno objavljeni dokumenti se smatraju neobjavljenima.

Sedamnaest je županija objavilo svih pet dokumenata, a samo su Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska propustile objaviti i proračunski vodič za građane.
Po prosjeku svih lokalnih jedinica na svom području najtransparentnije su Primorsko-goranska, Koprivničko-križevačka i Karlovačka, a najmanje su transparentne Splitsko-dalmatinska i Osječko-baranjska županija.
Po vrstama lokalnih jedinica može se zaključiti:
 Županije su odlične (prosjek 4,9); čak ih je 17 objavilo svih pet dokumenata, a samo su Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska propustile objaviti po jedan dokument.
 Gradovi su vrlo dobri (prosjek 4); u prosjeku su najtransparentniji u Krapinsko-zagorskoj, Istarskoj i Karlovačkoj, dok su najnetransparentniji u Vukovarsko-srijemskoj, Ličko-senjskoj i Osječko-baranjskoj županiji.
 Općine s prosjekom 3,3 i dalje zaostaju i za županijama i za gradovima, no među njima postoje i vrlo velike razlike. Tako su najtransparentnije (s prosjekom iznad 4) u Koprivničko-križevačkoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj, a najnetransparentnije u Splitsko-dalmatinskoj (prosjek manji od 2) te Osječko-baranjskoj, Varaždinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj (prosjek ispod 3).