Đakovu petica iz transparentnosti proračuna, Općina Punitovci među najnetransparentnijim općinama i gradovima

Objavljeno: 06. 07. 2021.


PODIJELI:

Institut za javne financije jučer je predstavio rezultate sedmog ciklusa istraživanja PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA: STUDENI 2020. – TRAVANJ 2021.

 

 

Prosječna proračunska transparentnost svih hrvatskih lokalnih jedinica – izražena brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim mrežnim stranicama – iznosi 4,5 od mogućih 5.

Sve županije objavile su svih 5 traženih dokumenata, gradovi prosječno 4,7 dokumenata, a općine prosječno 4,4 dokumenta.

No, usprkos odličnim prosjecima, još uvijek 8%, tj. 10 gradova i 16%, tj. 68 općina ne objavljuje sva tri dokumenta za koje postoji zakonska obveza objave, a čak 20% gradova i 31% općina ne objavljuje dva dokumenta koje im je Ministarstvo financija preporučilo objavljivati. Naravno, sama objava ključnih proračunskih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, no smatra se prvim korakom k višim razinama transparentnosti neophodnim za konstruktivno sudjelovanje građana u proračunskom procesu i kontroli prikupljanja i trošenja javnih sredstava.

Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina, a u ovom se radu prikazuje sažetak rezultata najnovijeg istraživanja provedenog u razdobljima studeni-prosinac 2020. i veljača-travanj 2021.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih građani se mogu angažirati i pokušati utjecati na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih
radnji.

TABLICA Razina transparentnosti proračuna županija, gradova i općina (po broju objavljenih dokumenata, abecedno)

U ovom se istraživanju proračunska transparentnost mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

To su:

izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.;

izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.;

prijedlog proračuna za 2021.;

izglasani proračun za 2021.;

– proračunski vodič za građane za 2021.

Prosječno su najmanje proračunskih dokumenata objavile općine u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji (3,8 od 5). Sve općine Požeško-slavonske županije objavile su svih pet ključnih proračunskih dokumenata.

Kad je riječ o gradovima, najmanje dokumenata objavili su gradovi upravo u Požeško-slavonskoj (3,8), a svi gradovi u čak pet županija objavili su sve ključne dokumente (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Međimurska).
Prema prosječnoj transparentnosti svih lokalnih jedinica na svome području, vodeće su Međimurska, Zagrebačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska, a na začelju se nalaze Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Dubrovačko neretvanska i Splitsko-dalmatinska.

U usporedbi s prethodnim ciklusom, 11% jedinica objavilo je manji broj dokumenata (uglavnom jedan ili dva dokumenta manje, dok su grad Pakrac i općina Višnjan objavili po tri dokumenta manje).
Ohrabruje što je 30% svih jedinica objavilo više dokumenata nego u prethodnom ciklusu (općina Galovac skočila je s nula na pet, a još osam općina objavilo je četiri dokumenta više – Bogdanovci, Donja Voća, Gorjani, Kolan, Lanišće, Lovreć, Sveti Filip i Jakov, te Vrbje).
Pojedinosti o proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina dostupne su na interaktivnoj karti. Također, u našim prethodnim analizama proračunske transparentnosti nalaze se zaključci i preporuke koji mogu poslužiti kako za poboljšanje proračunske transparentnosti, tako i kao podloga za eventualnu reformu i fiskalnog i teritorijalnog ustroja države – stoji između ostalog u analizi Instituta za javne financije. (Foto: internet)