ELEMENTARNA NEPOGODA OLUJNI VJETAR

Objavljeno: 04. 07. 2016.


PODIJELI:

4

Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta olujnoga vjetra praćenoga tučom i velikom količinom oborina koja su dana 26. i 27. lipnja 2016. godine zabilježena na području Osječko-baranjske županije, a na prijedlog Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje elementarne nepogode – olujni vjetar praćen tučom i velikom količinom oborina na dijelu područja Osječko-baranjske županije.

Župan je stanje elementarne nepogode proglasio za sljedeće skupine dobara: građevine, oprema, dugogodišnji nasadi, šume, obrtna sredstva – poljoprivredna proizvodnja, ostala sredstva i dobra. Uvidom u dostavljena izvješća gradskih i općinskih povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih nepogoda utvrđeno je da su na području gradova Našice i Osijek, te općina Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Jagodnjak, Koška, Levanjska Varoš, Petrijevci, Punitovci, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Vladislavci i Vuka nastala znatna oštećenje na poljoprivrednim kulturama, dugogodišnjim nasadima, građevinama, opremi i infrastrukturi, koja se procjenjuje u iznosu 190.682.592,96 kuna, sa postotkom oštećenja koji se kreće u rasponu od 10 do 100%, na 46.907,80 hektara poljoprivrednih površina i 170.600 komada voćnih stabala i trsova vinove loze te su, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda, ispunjeni uvjeti za proglašenje elementarne nepogode – stoji u obavijesti Osječko-baranjske županije koju potpisuje župan Vladimir Šišljagić.

.