FŽ SDP-a ĐAKOVO: U POSLJEDNJIH GODINU DANA U HRVATSKOJ JE SVE IZRAŽENIJE STRUKTURALNO NASILJE KOJE ZADIRE U LJUDSKA, A POSEBNO U ŽENSKA PRAVA!

Objavljeno: 22. 09. 2016.


PODIJELI:

nacionalni dan borbe

Uz Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 22. rujna, Socijaldemokratski forum žena SDP-a Đakovo podsjeća kako je u posljednjih godinu dana u Hrvatskoj sve izraženije strukturalno nasilje, koje zadire u ljudska, a posebno u ženska ljudska prava.

Od propitivanja prava na izbor i slobodno odlučivanje o vlastitu tijelu, od ograničavanja reproduktivnih prava do gaženja neprofitnih medija i zaustavljanja cjelovite kurikularne reforme, vrijeme je da kažemo – DOSTA!

Država mora jamčiti puno ostvarivanje svih ljudskih prava, a ne predvoditi njihovo urušavanje i podjarmljivanje života žena. Društvu nikada kao sada nisu bile potrebne socijaldemokratske vrijednosti poput solidarnosti, poštivanja ljudskih prava, sloboda i dostojanstva, kao i tolerancije i ravnopravnosti.

Socijaldemokratska predanost pravednosti i solidarnosti nas obvezuje da i dalje radimo na jačanju i zaštiti prava žena koja počivaju na ravnopravnosti i odsustvu bilo kakvog oblika nasilja, obiteljskog ili strukturalnog.

Članice Foruma žena ne posustaju u borbi za razvoj zdravog, tolerantnog, otvorenog i sigurnog društva u kojem se poštuju temeljna ljudska prava, slobode i dostojanstvo svakog pojedinca i pojedinke te pozivamo predstavnike gradske vlasti da počnu činiti isto.

Forum žena SDP-a Đakovo