Grad Osijek Županiji dao zemljište za izgradnju I. gimnazije

Objavljeno: 19. 04. 2017.


PODIJELI:
Ugovor o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek potpisan je u četvrtak, 13. travnja između Grada Osijeka i Županije osječko-baranjske.

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 33. sjednici održanoj 3. travnja 2017. dalo je suglasnost na zaključenje ovoga Ugovora kojime Grad Osijek prenosi pravo vlasništva kčbr. 9121/30 oranica J. J. Strossmayera 13346 m2 u zk.ul. 18307 k.o. Osijek na Osječko – baranjsku županiju kao investitora izgradnje nove zgrade I. gimnazije, na lokaciji uz planirani produžetak Kanižlićeve ulice i planirani trg uz križ sv. Ivana Nepomuka. Skupština Osječko – baranjske županije svoju je suglasnost na ovaj ugovor dala na svojoj 28. sjednici održanoj 4. travnja 2017.
Procijenjena vrijednost zemljišta iznosi 3.700.000 kuna – piše između ostalog Čist račun-Osječki proračun.