“Gradovi Bez Pesticida” povezani u Europsku mrežu

Objavljeno: 22. 06. 2020.


PODIJELI:

Udruga Zemljane staze projektom “Gradovi Bez Pesticida“, koji provodi u suradnji s organizacijom za borbu protiv pesticida PAN Europe, podiže svjesnost građana o opasnostima od pesticida. Kampanja je usmjerena na jedinice lokalne samouprave koje se potpisivanjem Prisege obvezuju izbaciti pesticide iz upotrebe na javnim mjestima te tako doprinose poboljšanju zdravlja građana i očuvanju okoliša. Udruga vas stoga poziva da napravite korak više u očuvanju zdravlja svojih građana, osobito najugroženijih skupina – djece i trudnica.

 

Potpisivanjem Prisege gradovi se odlučuju za zdraviji i kvalitetniji način održavanja zelenih površina na javnim mjestima, bez upotrebe pesticida, mehaničkim i biološkim metodama kontrole tzv. štetnika. Na taj je način eliminirana opasnost od štetnog utjecaja pesticida izravnim kontaktom ili zanošenjem vjetrom, smanjuje se zagađenje tla te otpadnih i podzemnih voda, a doprinosi se povećanju bioraznolikosti i zaštiti pčela i drugih oprašivača. Izbacivanje pesticida iz upotrebe usklađeno je s postojećom Strategijom EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

Uvijek treba podsjećati da su posljedice upotrebe pesticida na ljudski organizam brojne i višestruke. Pesticidi su kancerogeni, uzrokuju Non-Hodgkin limfom, utječu na reproduktivno zdravlje, hormonalne poremećaje, pretilost, dijabetes, alergije, neurološke probleme, agitiranost, astmu, Parkinsonovu bolest, te brojne druge bolesti i poremećaje.

Do sada su Prisegu prihvatili te postali punopravni članovi Mreže gradovi Zagreb i Ozalj. Osim članstva u Europskoj Mreži Gradova Bez Pesticida, gradovi dobivaju pristup informativnim i edukativnim materijalima te sudjeluju u razmjeni znanja i iskustava s drugim gradovima u Mreži na godišnjim sastancima, kao i u online događanjima – stoji u obavijesti Udruge gradova. (Foto: ilustracija internet)