Gradsko izborno povjerenstvo odbilo prijedlog kandidature Zorana Vinkovića, Vlatka Ilančića i Ivice Mandarića

Objavljeno: 30. 04. 2021.


PODIJELI:

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova odbilo je prijedlog kandidature Zorana Vinkovića, Vlatka Ilančića i Ivice Mandarića za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Đakova.

Između ostalog u obrazloženju Rješenja stoji:

“Odredbom čl.13. st. 2. Zakona o lokalanim izborima, propisano je između ostalog, da birači ne smiju za gradonačelnika kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, dok je st. 3 istog članka propisano da se ova zabrana kandidiranja ne odnosi na osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora, ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.”

U Rješenju se još navodi “da je kandidat Zoran Vinković prilikom predaje predmetne kandidature, dana 28. travnja 2021., od strane Izbornog povjerenstva, bio upozoren na postojanje zapreka.”