HDSSB ŠIROKO POLJE: ZA PROŠIRENI SAZIV VMO (KANDIDATI SA SVIH LISTA) – ZA DAROVE ZA DJECU – ZA KOREKCIJE CIJENA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Objavljeno: 05. 11. 2014.


PODIJELI:

široko polje

Na sinoć održanoj sjednici predsjedništva HDSSB-a TO Široko Polje raspravljalo se o aktualnim temama čije će rješavanje predstavljati prioritet budućeg sastava VMO.
U kratkom pregledu donosimo vam neke zaključke koje je predsjedništvo donijelo konsenzusom, a mislimo da su korisni za razumijevanje kako HDSSB vidi smjer kojim bi Široko Polje trebalo ići.

1. Prošireni Mjesni odbor
Mjesni odbor, čiji mandat istječe, imao je praksu „proširenja“ tj. poziva zainteresiranim mještanima koji su participirali u raspravama važnima za selo. Mislimo da je ta praksa dobra i da se treba nastaviti. Prijedlog HDSSB-a je da sastav proširenog mjesnog odbora bude ograničen na kandidate koji su se kandidirali na predstojećim izborima za VMO (četiri liste po pet članova). Tako će se dobiti maksimalna zastupljenost mještana koji će izaći na izbore, a kandidati će biti uključeni u raspravu oko svake točke dnevnog reda o kojima se raspravlja i sudjelovati će u kreiranju dopisa koji će se upućivati prema Gradu ili Županiji. Odluke nakon rasprave donositi će legitimno izabrani članovi VMO-a, njih pet, ovisno o rezultatima izbora. Odluke će potvrditi i potpisati predsjednik, a svaka odluka ima biti objavljena javno na Internet stranicama nakon sjednice.

2. Darovi za djecu
HDSSB Široko Polje podržava dosadašnju praksu darivanja djece prigodom Božića. Obzirom da je to prvi nadolazeći projekt budućeg saziva VMO potrebno je naglasiti da mi mislimo zadržati ovu lijepu gestu i nastaviti provođenje. Uvjet koji će HDSSB postaviti je svakako darivanje djece predškolskog uzrasta i učenika od prvog do osmog razreda, što je do sada redovito bio predmet prijepora. Mislimo da financije ne bi trebale biti problem jednom godišnje i da bi ova aktivnost svakako trebala imati prednost nad nekim drugim, manje bitnim.

3. Odvoz komunalnog otpada
Proteklih mjeseci veliku buru je pokrenulo poskupljenje usluge odvoza otpada od 60%. Posljedica je to povećanja opsega usluga i prohoda kamiona koje
se povećava sa četiri na šest, što je zakonska obveza Univerzala iz pravilnika o gospodarenju otpadom i prihvaćenim obvezama iz ugovora RH s EU. HDSSB predlaže da se odmah nakon konstituiranja VMO-a uputi dopis Univerzalu i zatraži sastanak sa odgovornima kako bi se u Širokom Polju izvršila korekcija cijene na prijašnju razinu. Konkretan prijedlog ide u smjeru redukcije odvoza otpada sa četiri na tri (desetog, dvadesetog i zadnjeg dana u mjesecu), a da se prikupljanje papira i plastične ambalaže odvija kontejnerski jednom mjesečno i to postavljanjem eko-otoka na jednu, dogovorenu lokaciju. Tako bi Univerzal smanjio troškove transporta, a mještani smanjili račune. Takav dopis i odluka može biti tema prve sjednice novog sastava VMO-a.
Svakako da razgovori moraju biti u skladu sa zakonom i pravilnicima , te da će se po zakonu, kao i do sada, postupati.

U nastavku donosimo zaključke o viziji HDSSB-a o upravljanju Domom, o aktiviranju nove funkcije komunalnog redara u selu, o rekonstrukciji vodovoda i izgradnji odvodnje, o planu izgradnje sportsko-nastavne dvorane, o koordinaciji udruga koje djeluju u selu, o razgovorima o koncesiji na groblju itd.