Imenik

Ako su Vaši podaci netočni, upozorite i biti će ispravljeni, isto tako ako nešto želite dodati – dovoljno je samo da javite!

Antunović Dragan 851 - 079
Antunović Jakov 851 - 106
Arambašić Tadija 851 - 030
Bagarić Anđa 851 - 009
Batinić Barica 851 - 089
Batinić Milka 851 - 019
Batinić Zrinko 851 - 035 
Bikić Anto 851 - 316
Bikić Ivan 851 - 028
Bilić Zoran 851 - 141
Blatančić Bernard 851 - 182
Blažeković Ivo 851 - 010
Blažević Nikola 851 - 302
Blažević Stipo 851 - 072
Borčić Josip 851 - 032
Buček Ivan 851 - 051
Buček Franjo 851 - 306
Budimir Jozo 851 - 144
Crnov Mirko 851 - 249
Damjanović Josip 851 - 272
Damjanović Mara 851 - 101
Delić Andrija 851 - 070
Delić Tomo 851 - 196
Dugandžić Petar 851 - 139
Dugandžić Ranka 851 - 251
Đambić Ivan /Đakov. 19/ 851 - 257
Đambić Kata 851 - 258
Đambić Jozo 851 - 183
Đambić Marija 851 - 033
Đambić Marko /Đakov. 42/ 851 - 176
Đambić Mato 851 - 163
Đambić Tomislav 851 - 307
Džambić Darko 851 - 052
Džambić Ivan 851 - 253
Džambić Josip 851 - 356
Džambić Luka 851 - 115
Džambić Marko /Kol. 29/ 851 - 265
Džambić Mijo /Kol. 38/ 851 - 012
Džambić Mijo 851 - 276
Džambić Milica 851 - 197
Džambić Mirko /Đak. 44/ 851 - 096
Džambić Mirko /Kol. 30/ 851 - 038
Džambić Franjka 851 - 026
Eržić Ivan 851 - 250
Eržić Mara 851 - 271
Eržić Marko 851 - 300
Eržić Luka 851 - 057
Eržić Mijo 851 - 031
Eržić Stipo 851 - 290
Eržić željko 851 - 178
Fekete Dragan 851 - 200
Fekete Ivan 851 - 054
Fekete Pero 851 - 230
Glasovac Branko 851 - 053
Glavaš Anđa 851 - 157
Glavaš Goran 851 - 298
Harambašić Andrija 851 - 199
Heđi Đuro 851 - 083
Heđi Ivica 851 - 170
Heđi Josip 851 - 018
Heđi Marica 851 - 201
Heđi Matija 851 - 043
Horvat Antun 851 - 239
Horvat Ivan 851 - 140
Ivešić Ivica 851 - 242
Ivešić Nikica 851 - 086
Ivić Andrija 851 - 055
Ivić Evica 851 - 149
Ivić Ivan 851 - 294
Ivić Slavica 851 - 005
Ivić Miro 851 - 110
Ivić Stjepan 851 - 137
Jagodić  Slavko 851 - 285
Janković Mijo 851 - 148
Janjušić Mijo 851 - 150
Jarčević Dragoslav 851 - 065
Jelenčić Mara 851 - 081
Jurić Jurko 851 - 303
Kajzer Pero 851 - 091
Kajzer Željko 851 - 172
Katić Jozo 851 - 078
Kedveš Alojzije 851 - 204
Kedveš Andrija 851 - 146
Kedveš Veronika 851 - 098
Kedveš Željko 851 - 447
Kelić Fabo 851 - 114
Klaić Andrija 851 - 134
Klaić Jakob 851 - 241
Klaić Lorenc 851 - 087
Klaić Lucija  851 - 044
Klaić Luka /Kolod. 24/ 851 - 232
Klaić Veronika /Sunčana 38/ 851 - 264
Klaić Marko 851 - 240
Klaić Mato 851 - 286
Klaić Nikola 851 - 268
Kovaček Mirko 851 - 090
Kovačević Josip 851 - 188
Kovačević Pavo 851 - 280
Kovačević Stanko 851 - 262
Kovačević Stanislav 851 - 093
Kovačić Ana 851 - 016
Kovačić Antun 851 - 084
Kovačić Marko 851 - 203
Kukučka Ivica 851 - 295
Lasić Nikola 851 - 180
Lončarević Ivan 851 - 071
Lozić Antun 851 - 198
Lozić Dražen 851 - 026
Lozić Eva 851 - 290
Lozić Ivan 851 - 185
Lozić Katica 851 - 184
Lozić Mato 851 - 034
Macanga Adam 851 - 237
Maić Ivan 851 - 138
Mamić Perica 851 - 448
Mamić Ivica 851 - 092
Mamić željko 851 - 289
Mandić Antun 851 - 048
Mandić Darko 851 - 040
Mandić Fabo 851 - 171
Mandić Ivan 851 - 177
Mandić Anka 851 - 014
Mandić Jakob 851 - 256
Mandić Luka 851 - 181
Mandić Matija 851 - 036
Marinčić Franjo 851 - 008
Marinčić Jelka 851 - 075
Marinčić Mato 851 - 041
Marinčić Slavko 851 - 156
Marinčić Vlado 851 - 058
Markotić Marko 851 - 085
Marušić Blaž 851 - 145
Marušić Ivan /Đakov. 18/ 851 - 166
Marušić Ivan /Kolod. 107/ 851 - 088
Marušić Mirko 851 - 133
Marušić Miro 851 - 023
Marušić Marijan 851 - 202
Marušić Stanko 851 - 155
Medovka Dragan 851 - 164
Medovka Vlado 851 - 027
Meznarić Ivica 851 - 238
Meznarić Mara 851 - 056
Meznarić Zlatko 851 - 205
Mijatović Matija 851 - 073
Miličević Stipica 851 - 142
Milić Andrija 851 - 312
Milić Blaž 851 - 165
Milić Blažan 851 - 245
Milić David 851 - 248
Milić Ivica 851 - 254
Milić Ivo 851 - 068
Milić Josip  851 - 207
Milić Ljuban 851 - 006
Milić Paško 851 - 167
Milić Željko 851 - 029
Nađ Ivan 851 - 284
Nađ Stjepan 851 - 235
Pavičić Snježana 851 - 194
Pavlović Antun 851 - 100
Pavlović Josip 851 - 004
Pavlović Kata 851 - 103
Pavlović Marko 851 - 069
Pavlović Stipo 851 - 047
Pavlović Zoran 851 -095
Pejić Ilija 851 - 046
Pejić Luka 851 - 080
Pek Darko 851 - 162
Pek Mijo 851 - 059
Perković Adam 851 - 158
Perković Božo 851 - 050
Perković Pero 851 - 143
Petrlić Branko 851 - 135
Petrlić Josip  851 - 179
Petrlić Pero 851 - 042
Rakušić Ljubica 851 - 313
Sklizović Nikola 851 - 154
Sklizović Zdenka 851 - 022
Smješka Josip 851 - 168
Somer Ignjac 851 - 147
Stipić Jozo 851 - 017
Stipić Mato 851 - 077
Stipić Stipo 851 - 015
Subašić Marko 851 - 102
Šefer Josip 851 - 173
Šekerija Ilija 851 - 136
Šekerija Katica 851 - 094
Šekerija Mato 851 - 063
Šekerija Milenko 851 - 067
Škulj Ivica 851 - 305
Šušak Antun 851 - 175
Šušak Ilija 851 - 024
Šušak Nikola 851 - 233
Šušak Pavo /Kolod. 15/ 851 - 353
Šušak Pavo /V. Polje 10/ 851 - 174
Šušak Pavo /Kolod. 13/ 851 - 025
Šušak Pavao /Đakov. 24/ 851 - 193
Šušak Pero /Đakov. 13/ 851 - 206
Šušak Pero /Đakov. 14a/  851 - 151
Šušak Stjepan 851 - 161
Šušak Željko 851 - 208
Šimičić Stjepan 851 - 283
Tokić Goran 851 - 001
Tokić Jure 851 - 013
Tokić Ivan 851 - 392
Tokić Josip 851 -266
Tokić Krešo 851 - 074
Tokić Mato 851 - 039
Tokić Vinko 851 - 049
Tokić Željko 851 - 003
Trbara Pavo 851 - 186
Veselinović Izidor 851 - 132
 Veselinović Mato 851 - 152
Veselinović Stipo 851 - 287
Vidaković Eva 851 - 274
Vinko Ivan 851 - 252
Vukomanović Luka 851 - 358
Zeko Tomislav 851 - 260
Zeko Josip 851 - 277
Zeko Marica 851 - 299
Zeko Mato 851 - 082
Zeko Pero 851 - 169
Zeko Stipo 851 - 261
Žužić Verica 851 - 273
Žužić Josip 851 - 269
Žužić Vlado 851 - 093