ISTRAŽIVANJE ŠIŠMIŠA NA PODRUČJU ŠIROKOG POLJA I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Objavljeno: 18. 07. 2016.


PODIJELI:

šišmiš

Udruga za zaštitu šišmiša Tragus iz Zagreba provodi istraživanje šišmiša u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP).

Na području kontinentalne Hrvatske istraživanja šišmiša nisu sustavno provođena pa ovaj projekt za cilj ima i inventarizaciju tj. izradu popisa svih vrsta koje imaju stanište na tom prostoru.

Od 18. do 26. lipnja istraživanje smo provodili na području Osječko-baranjske županije.

U Širokom Polju bili smo 24. lipnja i pri tom posjetili crkvu na čijem tavanu smo otkrili koloniju šišmiša vrste kasni noćnjak (Eptesicus serotinus). Radi se o porodoljnoj koloniji tj. koloniji koja okuplja ženke s mladima i moguće je da potkrovlje crkve napuste do kraja ljeta kad mladi postanu sasvim samostalni i počne sezona parenja.

Tragove prisutnosti šišmiša, njihov izmet, primijetili smo i uz napuštenu kuću u Kolodvorskoj ulici pa je moguće da se i tamo krije neka kolonija.

Na kraju, mrežama smo šišmiše lovili uz lokvu “Livade” nedaleko od sela gdje smo zabilježili 20 jedinki (5 različitih vrsta) Najveći dio uhvaćenih jedinki su bile ženke u laktaciji pa možemo pretpostaviti da u bližoj okolici postoje porodiljne kolonije i ovih vrsta.

Vrste koje smo zabilježili su: bjelorubi šišmiš, mali večernjak, rani večernjak, patuljasti šišmiš i patuljasti močvarni šišmiš.

Rezultati ovog istraživanja, kao i drugih istraživanja u OBŽ proslijeđeni su Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu te će se koristiti kao podloga za daljnja znanstvena istraživanja vrsta i populacija.

Stjepan Renje

stručni suradnik, Udruga Tragus

.