Javna rasprava – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đakova

Objavljeno: 03. 03. 2021.


PODIJELI:

Na mrežnim stranicama Grada Đakova objavljena je Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova.

Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova trajat će od 5. ožujka 2021. godine do 12. ožujka 2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Đakova u prostorijama Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, svaki radni rad od 9.00 do 14.00 sati te na mrežnoj stranici Grada Đakova www.djakovo.hr

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova mogu se za vrijeme javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4 ili na e-mail: e-pisarnica@djakovo.hr zaključno s danom 12. ožujka 2021.g. (Foto: screenshot Google karte)

OPŠIRNIJE:

Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna PPUG Đakovo

Kartografski prikazi