JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNITOVCI

Objavljeno: 06. 07. 2016.


PODIJELI:

komasacija

Općina Punitovci raspisuje natječaj za prodaju zemljišta u svom vlasništvu u k.o. Punitovci.

Zemljište se prodaje prema utvrđenoj početnoj cijeni.

Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Više o samom NATJEČAJU  na službenim stranicama Općine Punitovci.

 

 

.