Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova

Objavljeno: 29. 09. 2021.


PODIJELI:

Na mrežnim stranicama Grada Đakova (www.djakovo.hr) objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova.

Pozivaju se udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 30 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada) koje imaju sjedište na području Grada Đakova, da podnesu svoje prijedloge na propisanim obrascima  koji su objavljeni na mrežnim stranicama Grada Đakova (www.djakovo.hr). Javni poziv je otvoren od 29. rujna do 29. listopada 2021. godine.

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Grada Đakova (Trg dr. F. Tuđmana 4) ili se šalju preporučeno na adresu: GRAD ĐAKOVO, Odbor za izbor i imenovanja, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA