Koliko plaćamo vijećnike u Gradu Đakovu i Općinama Vuka, Viškovci, Semeljci, Punitovci…

Objavljeno: 26. 06. 2020.


PODIJELI:

UKUPNO za vijećničke naknade svih županijskih, gradskih i općinskih vijećnika, kojih ima više od 8300 (bez Grada Zagreba), godišnje izdvajamo preko 51 milijun kuna neto. Do tog podatka došao je Viktor Šimunić, nezavisni gradski vijećnik Grada Oroslavja, koji je mjesecima istraživao koliko zapravo općine, gradovi i županije izdvajaju za vijećnike – piše između ostalog Index.hr.

Iz istraživanja izdvajamo podatke za Grad Đakovo i susjedne općine.

 

NAKNADE VIJEĆNICIMA U ĐAKOVU IZNOSE 400 KN PO SJEDNICI, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA IMA 3 920 KN MJESEČNO DOK POTPREDSJEDNICI GV MJESEČNO DOBIJU 3 136 KUNA

Osim vijećničkih naknada, plaćamo i naknadu za političko djelovanje. Svaka politička stranka, odnosno nezavisna lista, koja ima svog člana u predstavničkom tijelu, ima pravo na naknadu razmjernu broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu prema konačnim  rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.

Nama su najzanimljiviji podaci Grada Đakova, pa tako saznajemo da vijećnicima u Gradskom vijeću naknada iznosi 400 kuna po sjednici.

Predsjedniku Gradskog vijeća i njegovim zamjenicima (ima ih dva) je puno isplativije.

Naime, predsjednik GV mjesečno priskrbi 3 920 kn na svoj račun, dok svaki zamjenik mjesečno sa 3 136 kn optereti gradsku blagajnu.

MALI GRADOVI I OPĆINE NA VIJEĆNIKE TROŠE KOLIKO I VELIKI

Šimunić je izradio posebne tablice za županije, općine i gradove iz kojih se može vidjeti koliko se zapravo troši na vijećnike. Naime, sve te jedinice lokalne samouprave same donose odluke o vijećničkim naknadama. Tako su vidljive i razlike. Pojedine općine i gradovi nagrađuju dolazak na sjednice, a neke ne, već im se isplaćuje mjesečna naknada neovisno o održavanju sjednice ili dolasku na nju. Isto tako, iz tablice je vidljivo kako manji broj stanovnika, odnosno broj vijećnika ne znači da su naknade manje od onih koji imaju veće gradske skupštine ili općinska vijeća.

U OKRUŽENJU NAKNADE SU ŠAROLIKE

Zanimljivo je da se među općinama u okruženju dosta razlikuju naknade za vijećnike, ali i za predsjednika vijeća odnosno zamjenika(e).

MEĐU NAJSKROMNIJIMA SU OPĆINE LEV. VAROŠ, STRIZIVOJNA, SEMELJCI I PUNITOVCI

Općina Levanjska Varoš kao naknadu vijećnicima i predsjedniku daje simboličnih 100 kn po sjednici, neznatno su naknadu pojačale Općine Strizivojna, Semeljci i Punitovci – vijećnici, predsjednici Općinskog vijeća i njihovi zamjenici dobiju 150 kn po sjednici.

Općine Vuka i Viškovci vijećnike nagrađuju također sa 150 kn po sjednici, ali su nešto izdašnije prema predsjednicima OV sa 300 kuna po sjednici.

Općina Trnava ima naknadu 200 kn za sve po sjednici, kao i Općina Drenje, ali sa 250 kn za vijećnike, predsjednika OV i zamjenika(e) po sjednici.

OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA I GORJANI NAJVIŠE VOLE SVOJE VIJEĆNIKE

Općinski vijećnici u Satnici Đakovačkoj imaju naknadu od 200 kn po sjednici, zamjenik OV 250 kn po sjednici, dok predsjednik Općinskog vijeća ima 500 kn, ali mjesečno.

Vijećnici u Općini Gorjani i zamjenik OV imaju 300 kn naknadu po sjednici, a predsjednik Općinskog vijeća ima 500 kn ali mjesečno.

(IZVOR: Index.hr)