Konačna procjena štete

Objavljeno: 03. 11. 2021.


PODIJELI:

Prethodno je dana 14. rujna 2021. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Antunovac, Grada Belišća, Općine Čepin, Grada Đakova, Općine Gorjani, Općine Koška, Općine Podravska Moslavina, Grada Osijeka, Općine Petlovac, Općine Strizivojna, Općine Viljevo, Općine Vuka i Općine Vladislavci, KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-01-21-32 (u daljnjem tekstu: Odluka), uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom te nanesene materijalne štete u poljoprivredi u razdoblju od 1. srpnja do 30. kolovoza 2021. godine.

 

Slijedom gore spomenutoga, Grad Đakovo je objavio Obavijest, KLASA: 920-11/21-01/5, URBROJ: 2121/01-06/01-21-11, kojom se pozivaju poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala materijalna šteta u poljoprivredi da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN, najkasnije do 22. rujna 2021. godine.

Sukladno navedenom, Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda je zaprimilo 342 prijave štete od prirodne nepogode na višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima, nakon čega je uslijedilo evidentiranje i utvrđivanje konačne procjene štete.

S tim u vezi, konačna procjena štete za svakog pojedinog oštećenika evidentirana je i pravovremeno unesena u sustav Registar šteta, u ukupnom iznosu od 9.493.496,02 kuna za štetu na poljoprivrednim kulturama koje su nastradale uslijed suše.