Lončarević: Potpisani su takvi ugovori poslije 1. 7. , da se te osobe praktično ne mogu, ni zakonom maknuti iz trgovačkog društva

Objavljeno: 25. 07. 2017.


PODIJELI:
Načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević, na današnjoj presici dao je opširno obrazloženje odluke o smjeni vodstva Univerzala.

 

NE VIDIMO RAZLOGA ZBOG ČEGA SE TREBALO ODUGOVLAČITI ONO ŠTO JE DO SADA BILA PRAKSA
Konkretno Općina Semeljci suvlasnik je nekoliko društava u Osijeku, koja su već održala svoje Skupštine negdje oko 1. 7. , zadnja je bila 10. 7.
Bez obzira što je gradonačelnik Grada Osijeka ostao isti, bez obzira što se vrlo malo nešto mijenjalo u NO ili Skupštini trgovačkih društava, to je odrađeno.
Mislim da je logično, da se i trgovačka društva koja su u vlasništvu Grada Đakova i 9 općina Đakovštine odrade u jednom razumnom roku. Ovaj termin koji je sazvan u rujnu, mislim da je zaista neprihvatljiv, ne vidimo razloga zbog čega bi trebalo odugovlačiti ono što je do sada bila praksa, ono što je logično, ono što se treba desiti nakon lokalnih izbora.
Neki detalji, nekakva možda razmišljanja općina, je bilo zato što nismo bili upoznati u detalje sa nekim stvarima koje su se desile u Univerzalu.

ZAŠTIĆENI UGOVORI POTPISIVANI POSLIJE LOKALNIH IZBORA
Danas smo se suglasili s time da ugovori potpisani sa Upravom i sa rukovoditeljem nekog odjela, u Univerzalu su potpisani 1. 7. , znači poslije lokalnih izbora, poslije svega evidentnoga što se na nivou Đakovštine desilo, da se politička opcija u Gradu, u većinskom vlasniku promijenila.
Mislim da je to nerazumno, nekorektno, i da to ne treba raditi. Pogotovo što su ugovori takvi, da se te osobe praktično ne mogu, ni zakonom maknuti iz trgovačkih društava.
Sada bih ja i građanima Đakova i Đakovštine, u današnje vrijeme, kada imate ove žene što na 40°C na asfaltu skupljaju travu, jedva su dobile par mjeseci posla kroz javne radove, a neko se zaštićuje na takav način ugovorom, u nekom terminu koji nije prihvatljiv, nakon izbora.
Mislim da je to dovoljan razlog da su sve Općine sa Gradom Đakovom pristale na ovu opciju, koja je zakonska.
Svi smo vlasnici, znači sto posto vlasnika je potpisalo tu odluku. Ono što se moglo desiti u razumnom roku da je Skupština sazvana za petnaestak dana, ili da smo čekali čak i taj termin za mjesec i pol dana, to je odrađeno danas.
Mislim da je to korektno, pogotovo, vi mediji ako se vratite unazad 3 godine, na isti način, možda još i gori, i ova je Uprava došla u Univerzal Đakovo – rekao je na kraju načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević.