Među prvima u Slavoniji đakovački vijećnici koristit će tablete

Objavljeno: 25. 08. 2020.


PODIJELI:

Dvadeset i sedam godina od njegova ustroja, pred Gradskim vijećem Đakova prva je sjednica njegovih 21 vijećnika i vijećnica na digitalan način. Među prvima u Slavoniji, pa i šire, đakovački gradski vijećnici dobili su tablete za praćenje i rad sjednica gradskog parlamenta, a na kojima će od sada i elektronički glasovati za svaku točku dnevnog reda.

 

Srpanjska sjednica posljednja je na koju su vijećnici stizali s debelom velikom žutom kuvertom ‘pod miškom‘, punom materijala, papira, ali i posljednja sjednica kada su se ‘pješice‘ prebrojavale vijećničke ruke u zraku pri glasovanju za pojedinu točku.

– Digitalizacijom rada gradskih vijećnika smanjujemo troškove i povećavamo ekonomičnost, jer pođimo samo od toga da se svaki materijal za sjednicu Vijeća do sada umnožavao više od pedeset puta – kaže gradonačelnik Marin Mandarić.

Po uzoru na praksu Osječko-baranjske županije i njezine digitalizacije, svaki đakovački gradski vijećnik svoj tablet zadužuje na revers, a po završetku vijećničkog mandata vratit će ga Gradu. Također, vijećnici će proći i kraću edukaciju.

– Edukacija će biti provedena desetak dana prije iduće sjednice Vijeća, pred slanje materijala, na novi, digitalni način – dodaje pročelnik Ureda gradonačelnika Miroslav Klepo. Od sada se i rad, praćenje sjednica Gradskog vijeća i za gradske pročelnike odvija digitalno, također na tabletima, a predsjedajućeg GV-a na laptopu – piše između ostalog Glas Slavonije.