NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA GOTOVO 20 % OBITELJI JE U RIZIKU SIROMAŠTVA

Objavljeno: 18. 12. 2016.


PODIJELI:

Globalno, pretilost u dječjoj dobi dobiva sve veću pozornost jer danas u svijetu čak  14,2 % djece ima povećanu tjelesnu masu dok ih je 4,9 % pretilo. S druge strane, broj djece koja su pothranjena je u kontinuiranom padu.

Ipak, treba istaknuti kako bilo koji oblik ekstrema u pogledu stanja uhranjenosti – pothranjenost ili pretilost, predstavljaju značajan problem – kako za normalan rast i razvoj djeteta tako i za zdravlje u kasnijim fazama života.

Upravo je ovo bio glavni fokus bilateralnog znanstveno-istraživačkog projekta između Hrvatske i Crne Gore, u kojem ispred Hrvatske sudjeluju Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Školska medicina Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Hrvatska agencija za hranu.

Tako je među djecom u dobi od 7 godina s područja grada Osijeka, pothranjeno njih  5,4 % , dok povećanu tjelesnu masu ima 11 %,  a 4,6 % djece je pretilo.

Na području grada Osijeka,  gotovo 20 % obitelji je u riziku od siromaštva, a upravo siromaštvo je potvrđeno kao neovisni rizik za povećanu tjelesnu masu i pretilost kod djeteta.

Rezultati ukazuju na iznimnu kompleksnost problema i potrebu intenzivnijeg angažmana kako na državnoj, lokalnoj tako i na individualnoj razini. Rješavanje problema siromaštva zahtjeva angažman svih sfera društva, no angažman roditelja bi mogao imati presudnu ulogu. Edukacije nisu dovoljne. Trebamo se aktivno uključiti u provedbu programa specifično usmjerenih rješavanju problema dječje pretilosti, ali i pothranjenosti“, zaključuje doc. dr.sc. Banjari, voditeljica projekta – stoji između ostalog u izvješću Hrvatske agencije za hranu.