NACRT PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Objavljeno: 30. 06. 2015.


PODIJELI:

DANI KRUHA

Kakve su kazne za neopravdane sate, lažne ispričnice, loše vladanje i ostale pedagoške mjere najavilo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta u Nacrtu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Pravilnikom se propisuju kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja.

Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, dok su za srednju školu sljedeće mjere: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole navodi se u Nacrtu Pravilnika.

Povrede ponašanja na temelju kojih se izriču pedagoške mjere ovoga pravilnika podijeljene su s obzirom na težinu na četiri razine: lakše, teže, teške i osobito teške.

Pedagoška mjera može se izreći i zbog neopravdanog izostanaka s nastave.

Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije opravdao roditelj osobno ili za koju nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, odnosno ona koju nije potpisao roditelj i koja nije predana razredniku u roku od pet nastavnih dana od povratka učenika u školu.

Pedagoška mjera strogog ukora i preseljenja u drugu školu za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje i isključenje iz škole za učenika srednje škole, ne može se izreći bez prethodne obavijesti uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za obrazovanje i nadležnoj ustanovi socijalne skrbi, koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.

Na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta možete pogledati kompletan Nacrt Pravilnika

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA