Osječko-baranjska županija u dvije godine bilježi pozitivan migracijski trend

Objavljeno: 17. 08. 2020.


PODIJELI:

Po trendu bržeg rasta useljavanja u odnosu na iseljavanje u posljednje dvije godine  Osječko-baranjska županija je u top pet županija, pokazala je naša nedavna analiza, temeljena na podacima Državnog zavoda za statistiku o migracijama. U odnosu na 2017. godinu, lani je  2.903 osoba više doselilo nego odselilo, a od toga se na trend rasta inozemnog migracijskog salda odnosi 2.652 osoba. U odnosu na preklani više ih je doselilo 985, od čega iz inozemstva 912. Župan Ivan Anušić više je puta isticao da je gospodarstvo ključan za povratak stanovništva, pa se stoga po tom pitanju daju velike potpore, no prisutno je i niz drugih mjera za najmlađe kojima se olakšava život na području Županije.

 

Bez obzira na velik broj stanovnika koji su napustili slavonske županije, pa tako i Osječko-baranjsku županiju te da Županija ima i nadalje negativan migracijski saldo, podatak o pozitivnom migracijskom trendu daje nadu da se situacija može postupno  vratiti na staro. I korona kriza je potvrdila da Slavonija ima mjesto kroz pojačano ulaganje u poljoprivredu tj. prehrambenu industriju a što se omogućava i kroz veće potpore. Velik adut Županije je i turizam, pa su ove godine po prvi puta dodijeljene potpore i u to područje.

Od demografskih mjera spomenimo da Županija za prvo, drugo i treće rođeno dijete isplaćuje 1.000 kuna naknade. Osigurava i besplatan obrok kroz EU projekt, ali i vlastita sredstva,  sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 7,5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak, doznačuje učeničkim domovima 630 kuna po učeniku iz decentraliziranih sredstava.

Svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima/studentima u kategorijama: daroviti, daficitarni, STEM i slabijeg socijalnog statusa. Godišnje se prosječno dodjeljuje 80 učeničkih i 50 studentskih stipendija. Stipendije se isplaćuju u 10 obroka u visini od 450 kuna za učenike i 1.000 kuna za studente. Ukupno planirani iznos  je 1.400.000 kuna.

Svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu potpora za poslijediplomski studij za što je u Proračunu za 2020. osigurano 250.000 kuna. Svake godine se dodjeljuje u prosjeku 50 potpora.

U 2020. godini Županija je osigurala pomoćnike u nastavi za 112 učenika s teškoćama i to kroz ESP projekt “Učimo zajedno 4” i županijski projekt “Pomoćnici u nastavi” za što je u Proračunu ukupno osigurano 4.612.270 kuna

U 2020. godini osiguran je iznos od 200.000 kuna za sufinanciranje produženog boravka učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola kojima je Osječko-baranjska županija osnivač. OBŽ osigurava sredstva za jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima te osobama koje zapadnu u materijalne poteškoće zbog određenih životnih situacija. Također pruža financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata koji su od interesa za opće dobro u OBŽ, između ostalih i za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine, za programe u organizaciji stambenih zajednica za mlade, za programe psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti. (Izvor: župan.hr)