Otpad proizvode bogati, a zbrinjava slavonska sirotinja

Objavljeno: 12. 07. 2017.


PODIJELI:

Prilikom rasprave o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom u Hrvatskom saboru u ime Kluba zastupnika HSS-a govorio je Davor Vlaović, prozvavši sve dosadašnje Vlade i ministre, kako su doveli Hrvatsku u situaciju hitnog usklađivanja zakona da se ne bi plaćale kazne i penali.

“Zbrinjavanje otpada nije besplatno, ono čini trošak, a taj trošak ne može i ne smije biti samo trošak građana. Trošak koji proizlazi iz održivog gospodarenja otpadom mora biti prihvatljiv svim socijalnim kategorijama s obzirom na visinu primanja. Cijena zbrinjavanja otpada za građane ne smije biti previsoka, mora biti stimulativna za svakoga tko razvrstava otpad na mjestu nastanka, na kućnom pragu.”

“Primjer lošeg gospodarenja opasnim otpadom imamo u Slavoniji, u općini Davor postoji odlagalište na koje se šleperima dovozi smeće iz Varaždinske županije, Zagrebačke županije i drugih županija bez kontrole što se sve u tom otpadu nalazi. Postoji opravdana bojazan građana da se tamo dovozi i nekontrolirani opasni otpad. Samo tri kilometra od takvog deponija nalazi se izvorište vode s kojeg se napaja 60.000 stanovnika. Gdje je tu nadzor, gdje su inspekcije, jesmo li dovoljno učinili da zaštitimo naše građane, da zaštitimo okoliš, da zaštitimo pitku vodu našim sugrađanima?” – rekao je između ostalog zastupnik HSS-a Davor Vlaović.