PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU OSIGURANJU U 2016. GODINI

Objavljeno: 08. 04. 2016.


PODIJELI:

4

Po policama osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2015. godini, pravo na potporu ostvaruje se prema odredbama Pravilniku o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (Narodne novine br.  33/12).
Potpora osiguranju proizvodnje se ostvaruje nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja i može iznositi do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja.
Zahtjev za ostvarivanje ove potpore osiguranik podnosi regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
do 15. 4. 2016. godine na Obrascu 1. (u prilogu), a uz zahtjev osiguranik prilaže police osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici te potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police, ili kopije naloga za uplatu.
Za police osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini vrijede drugačija pravila, koja su utvrđena Pravilnikom o provedbi podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja RH (Narodne novine br.  135/2015). Uvjeti za potporu prema tom pravilniku značajno se razlikuju u odnosu na dosadašnja pravila, odnosno riječ je o dvije različite mjere koje osim različite stope sufinanciranja imaju i različite uvjete prihvatljivosti. Opširnije na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

.