08.08.2017

Potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta pogođenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Podmjerom 5.2 dijelom će se moći sanirati iz Programa ruralnog razvoja štete na poljoprivrednim površinama.

Podmjera 5.2. namijenjena je svim poljoprivrednicima s područja RH čija su gospodarstva smještena u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj. Cilj je ove podmjere omogućiti takvim gospodarstvima obnovu vlastitih zemljišta i proizvodnog potencijala te nastavak poljoprivredne proizvodnje.

Natječaj je namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala i nije mu cilj nadoknada nastale štete.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kojima je, uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja, uništeno najmanje 30% poljoprivrednog potencijala.

Predviđeni iznos raspoloživih sredstava je 150.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sukladno procjeni štete koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete.

Prijave će biti moguće podnijeti od 1. listopada 2017. godine – navodi se između ostalog iz EU fondova.

Please follow and like us:
0

Portal Široko Polje

nezavisniportalsirokopolje@gmail.com
FB Portal Široko Polje
Videokanal Portal Široko Polje
Siroko Polje
+C