Poziv javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja o prijedlogu drugog rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu

Objavljeno: 30. 10. 2020.


PODIJELI:

Gradsko vijeće Grada Đakova donijelo je Proračun Grada za 2020. godinu na 17. sjednici održanoj 14. studenog 2019. godine.

 

Prvi rebalans proračuna Grada  Đakova donijet je na 22. sjednici gradskog vijeća održanoj 16. srpnja 2020. godine u ukupnom iznosu 119.500.000 kn.

 Tijekom godine došlo je do potrebe izmjene određenih programa i aktivnosti koji su planirani u proračunu i rebalansu za 2020. godinu.

Navedenim promjenama mijenja se i Plan razvojnih programa i Plan nabave te je potrebno napraviti nove izmjene Proračuna.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Prijedloga 2. rebalansa proračuna Grada Đakova za 2020. godinu, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se Prijedlog 2. rebalansa proračuna Grada Đakova odnosi na pitanja od interesa za građane.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

30. listopad 2020. – 11. studeni 2020.

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

e-savjetovanje@djakovo.hr  ili putem pošte na adresu: e-savjetovanje@djakovo.hr  

Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

OPŠIRNIJE NA LINKU: Prijedlog rebalansa proračuna Grada Đakova za 2020. godinu