Predaja novih zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine za nezakonito izgrađene zgrade

Objavljeno: 28. 07. 2017.


PODIJELI:
Od 15. srpnja na snazi su nove izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima je omogućena predaja novih zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine. Drugim riječima, rok za legalizaciju praktično je produžen još gotovo godinu dana.

Trenutno u Osječko-baranjskoj županiji ima oko 7.000 „praznih“ zahtjeva za legalizaciju u kojima se podnositelji nisu odazvali višekratnim pozivima na dopunu dokumentacije. Kako je izmjenama Zakona od 15. srpnja omogućena predaja novih zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine, Upravni odjel će pristupiti obustavi postupanja u tih 7.000 predmeta, čime podnositelji neće biti oštećeni jer imaju mogućnost podnošenja novog zahtjeva. Radunović apelira na građane koji prime rješenje da se nemaju potrebe izlagati troškovima i dolaziti u prostorije Upravnog odjela. Građani samo moraju procijeniti postoji li potreba za ozakonjenje njihovih zgrada, nakon toga kod ovlaštenih projektanata naručiti izradu dokumentacije i do 30. lipnja 2018. godine podnijeti novi zahtjev s priloženom dokumentacijom.

Popis potrebne dokumentacije naveden je u obrascu zahtjeva za ozakonjenje koji je dostupan na web stranici Županije. Osnovna dokumentacija je geodetska snimka izvedenog stanja i snimka ili arhitektonska snimka izvedenog stanja, ovisno o vrsti i veličini zgrade koja se ozakonjuje. Na kraju, Radunović još jednom poziva građane da prije podnošenja zahtjeva za ozakonjenje provjere mogu li zakonitost njihove zgrade riješiti ishođenjem uporabne dozvole za određene građevine jer je taj postupak brži i financijski povoljniji od postupka ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Obrasci zahtjeva su dostupni na web stranici Županije te su u njima navedeni prilozi koji se moraju priložiti uz zahtjev – navodi se između ostalog iz Osječko-baranjske županije