PREDSTAVLJENE IZMJENE U MJERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Objavljeno: 01. 03. 2017.


PODIJELI:

Danas su i službeno predstavljene izmjene u Mjerama aktivne politike zapošljavanja.

Za mlade su svakako najzanimljivije izmjene koje idu uz mjere za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U odnosu na 2016. povećan je iznos novčane pomoći, poslodavci plaćaju troškove prijevoza, omogućeno je uključivanje polaznika u programe obrazovanja za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja i pokrivanje troškova stručnog ili majstorskog ispita od strane Zavoda. Osim toga, omogućeno je korištenje mjere osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

JAVNI RADOVI

Smanjen je broj mjera kako bi bile jasnije i pristupačnije korisnicima. Mjere su usmjerene na osobe u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada, omogućeno je korištenje javnog rada korisnicima socijalnih naknada bez ukidanja iste, standardiziran je način ocjenjivanja programa javnog rada te je omogućeno uključivanje u obrazovanje za vrijeme trajanja javnih radova.

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj mjera smanjen je s deset na jednu kako bi bile jasnije i pristupačnije korisnicima. Prošle godine mjere su se razlikovale samo prema karakteristikama osoba koje mogu koristiti mjere, a uvjeti i procedure bile su jednoobrazne.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Broj mjera smanjen je s tri na jednu kako bi bile jasnije i pristupačnije korisnicima. Prošle godine mjere su se razlikovale samo prema karakteristikama osoba koje mogu koristiti mjere, a uvjeti i procedure bile su jednoobrazne.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Povećan je iznos subvencije, uvedena je mogućnost da se osobama koje su se samozaposlile odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja te se mjera može koristiti za udruživanje u trgovačka društva ili zadruge.

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

Uvedene su dnevnice za polaznike obrazovnog programa koje iznose 65 kn po danu prisutnosti. Troškovi prijevoza polaznika se koriste racionalnije te je omogućeno pokrivanje troškova prijevoza osobama koje nemaju organizirani javni prijevoz.

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Povećan je broj osoba koji će nakon korištenja ove mjere dobiti potvrdu poslodavca, odnosno, javnu ispravu o osposobljenosti.

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Ova aktivnost provodi se putem mjera aktivne politike zapošljavanja, a ne temeljem Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta. Pojednostavljeni su kriteriji, proširena je skupina osoba koje mogu koristiti mjeru na starije radnike te je olakšana primjena mjere.

STALNI SEZONAC

Izmjene u odnosu na 2016. godinu su, da je visina iznosa naknade stalnim sezoncima povezana je s iznosom novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Pojednostavljen je uvjet za korištenje i praćenje mjere, odnosno, vezanje na jednu, a ne na 3 sezone.

Osim toga otvorena je i stranica mjere.hr, gdje se može informirati o svim nejasnoćama vezanim uz 9 mjera aktivne politike zapošljavanja.