PRIJAVA ŠTETA OD POPLAVE

Objavljeno: 18. 05. 2014.


PODIJELI:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Štete na poljoprivrednim kulturama  nastale uslijed još aktualnih poplava mogu se prijaviti do 23. svibnja 2014. godine.

Kod prijave morate imati osobnu iskaznicu, OIB, kopiju upisnika ili posjedovni list i računa na koji će te  dobiti prijavljeno obeštećenje. Prijava štete uz navedene podatke vrši se u zgradi Grada Đakova u sobi broj 5, od 8-14 sati.