Proračun je farsa – vojska zaposlenih u gradskim firmama

Objavljeno: 22. 11. 2020.


PODIJELI:

Nekako ispod radara, bez medijskog odjeka, prošla je mimo nas prvo vijest o drugom usvojenom rebalansu Proračuna Grada Đakova koji sad iznosi 111 milijuna kuna, a nakon toga i vijest o usvojenom Proračunu Grada Đakova za 2021. godinu  koji iznosi 162.640.000,00 kuna, sa projekcijama za dvije naredne godine. 

Kako je Proračun Grada Đakova ipak nešto jako bitno i za same građane, a ne kao što se stječe dojam, da je usvojen kako bi se forma zadovoljila, potražili smo mišljenja o istom.

Poslali smo upite o temi proračuna na adrese, ne samih građana, nego na adrese onih koji zastupaju ili će sutra zastupati građane kao izabrani vijećnici.

Dakle, samim odgovorom na možda i najvažniju temu lokalne zajednice kao što je u ovom slučaju Proračun Grada Đakova vidjet ćemo koliko političke stranke uopće imaju potrebu komunicirati građane o istom.

Upiti su poslani, što dobijemo objavit ćemo.

HSS Đakovo:

CIJELI JE PRORAČUN FARSA ZA IZBORE

Proračun se nema šta komentirati. Goran Soldo i Florijan Eberhardt su na Gradskom vijeću iznijeli da je cijeli proračun farsa za izbore kao i svi iz oporbe , ali nažalost “vojska” i strategija, kako je rekao predsjednik Gradskog vijeća Cindrić, oni vide ono što drugi ne i zato su oni stratezi.

Naravno nakon što su povećali toliki broj zaposlenih u gradskim firmama oni očito znaju o kojoj vojsci pričaju i koja je to strategija.