Regionalni sastanak ravnatelja bolnica sa područja Istočne Hrvatske

Objavljeno: 30. 03. 2017.


PODIJELI:

Dana 28. ožujka 2017. godine održan je II. Regionalni sastanak ravnatelja bolnica sa područja Istočne Hrvatske u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana na kojem su nazočili:

mr. sc. Vesna Bosanac,  dr. med. – Opća županijska bolnica Vukovar
doc.dr.sc. Siniša Maslovara, dr.med. – Opća županijska bolnica Vukovar
Doc. dr. sc. Željko Zubčić, dr. med. – Klinički bolnički centar Osijek
Mirjana Peček, mag. oec. – Opća bolnica Virovitica
Hrvoje Šimić, dr.med. – Opća bolnica Našice
Krunoslav Šporčić, dr.med. – Opća županijska bolnica Vinkovci
Prof.dr.sc. Željko Glavić, dr.med. – Opća županijska bolnica Požega
Prim. Josip Samardžić, dr.med. – Opća bolnica „dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

Na sastanku se razgovaralo o međusobnoj suradnji i pomoći sa ciljem ostvarivanja što bolje zdravstvene zaštite na području istočne Hrvatske, te o projektima koji se financiraju iz fondova EU i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Dogovoren je zajednički nastup prema resornom ministarstvu oko tema reorganizacije zdravstvenog sustava na području Slavonije i Baranje.

Nakon sastanka sudionici su zajednički obišli Opću županijsku bolnicu Vukovar i bolnicu hrvatskih veterana – prenosi KBC Osijek.