Saziv i točke dnevnog reda za 22. sjednicu Gradskog vijeća

Objavljeno: 10. 07. 2020.