Sinoć je dogovoreno nasipanje puta do željezničke stanice

Objavljeno: 22. 05. 2020.


PODIJELI:

Sinoć je na poziv predsjednika MO Široko Polje Davida Milića Široko Polje posjetio župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić sa najbližim suradnicima.

Uz predsjednika MO Široko Polje bili su još Ignac Somer (član MO Široko Polje) i Josip Tomičić (član GV Grada Đakova), a glavna točka pregovora je bila nasipanje županijskog puta (nadamo se da će nekada to biti i cesta) prema željezničkoj stanici, odnosno prema Semeljcima.

Naravno da je delegacija Širokog Polja upoznala župana Anušića i sa ostalim potrebama sela, ali ovaj puta ćemo se zadržati samo na onome što je dogovoreno, a vijesti su dobre.

Naime, dogovoreno je da će se zemljani put nasuti kamenom cijelom dužinom do željezničke pruge, što je negdje oko 2 km.

O ostalim temama razgovora javnost će biti informirana kada projekti budu aktualni.