Subvencioniranje stambenih kredita za mlade obitelji do 2023. godine

Objavljeno: 09. 12. 2020.


PODIJELI:

​Nakon što je zainteresirana i stručna javnost kroz Javno savjetovanje imala priliku dati svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe, na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita koje je u ime Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavio ministar Darko Horvat.

 

Program se uspješno provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, dok su iznimno ove godine objavljena dva poziva – jedan u travnju, kada je zaprimljen ukupno 3.681 zahtjev, dok su prijave na posljednji poziv bile moguće od 28. rujna do 19. listopada 2020. godine. U tom razdoblju zaprimljen je ukupno 4.561 zahtjev, od čega je do sada odobreno njih 4.235, dok se dio zahtjeva još uvijek nalazi na dopuni.

Kako bi se mjera stambenog zbrinjavanja nastavila i dalje bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakonodavni okvir, s obzirom da je trenutno važećim Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita propisano da se pozivi APN-a raspisuju samo do kraja ove godine.

Ovo su neke od novina koje je ministar Horvat predstavio na sjednici Vlade:


_ utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu

-jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije

-jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva

-uređuje se rok u kojem su korisnik kredita i članovi kućanstva obvezni imati prijavljeno prebivalište

-uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće. 


Za ovu svrhu u Državnom proračunu Republike Hrvatske u 2021. godini osigurano je 263.500.000,00 kn (213.500.000,00 kn za plaćanje subvencija iz obveza do 2021. i 50.000.000,00 kn za nove subvencije koje će se odobriti u 2021. godini).

Za 2022. i 2023. godinu osigurano je dodatnih 50.000.000,00 kn svake godine.