14.01.2015

TEČAJ ZA ODRŽIVU PRIMJENU PESTICIDA

Pesticidi traktor

Program izobrazbe za održivu primjenu pesticida održat će se u Širokom Polju 28. siječnja 2015. godine u 18 sati, u mjesnom domu.

Cilj tečaja održive uporabe pesticida je poučiti  korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš.

Zainteresirani obveznici edukacije trebaju priložiti OIB i broj osobne iskaznice.

 

Please follow and like us:
error0

Portal Široko Polje

nezavisniportalsirokopolje@gmail.com
FB Portal Široko Polje
Videokanal Portal Široko Polje
Siroko Polje
+C