27.11.2018

U petak 10. sjednica Gradskog vijeća

U petak 30. studenoga 2018. godine bit će održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova čiji je početak zakazan za 17:00 sati.

Dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća

 1. IZVJEŠĆE O PRESTANKU VIJEĆNIČKOG MANDATA PODNOŠENJEM OSTAVKE I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENICE VIJEĆNIK
  2. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI
 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 8. i 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 31. KOLOVOZA I 12. RUJNA 2018. GODINE
 2. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA TEMELJU PISANOG UGOVORA
 3. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
 1. PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA
 2. PRIJEDLOG ODLUKE O SLUŽBENOJ ODORI I SLUŽBENOJ ISKAZNICI KOMUNALNIH, PROMETNIH I POLJOPRIVREDNIH REDARA
 3. PRIJEDLOG ODLUKE O: A) DAROVANJU NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA U K.O. SELCI ĐAKOVAČKI DOMU ZDRAVLJA ĐAKOVO B) DAROVANJU NEKRETNINA U K.O. ĐURĐANCI OSNOVNOJ ŠKOLI BUDROVCI
 4. PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2020. GODINE
 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA 2018. DO 31. OŽUJKA 2028. GODINE
Please follow and like us:
error0

Portal Široko Polje

nezavisniportalsirokopolje@gmail.com
FB Portal Široko Polje
Videokanal Portal Široko Polje
Siroko Polje
+C