U predizbornoj kampanji 500 kuna iznosi naknada za korištenje društvenog doma

Objavljeno: 21. 04. 2017.


PODIJELI:
Gradonačelnik Zoran Vinković donio je Odluku o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova koja će vrijediti za sve sudionike predstojećih lokalnih izbora.

Tako će između ostalog naknada za korištenje mjesnog doma u Širokom Polju, kao i naknada za ostale društvene domove u prigradskim naseljima, iznositi 500 kuna, a uplaćuje se u Proračun Grada Đakova.