Ustavni sud odlučio: Pravomoćno osuđenim osobama zabranjuje se kandidiranje na lokalnim izborima

Objavljeno: 07. 04. 2017.


PODIJELI:

Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. stavka 2. Zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 121/16.; u daljnjem tekstu: ZDZoLI) i ZDZoLI-a u cjelini. Prijedloge su podnijela četiri predlagatelja osporavajući suglasnost s Ustavom ZDZoLI-a iz razloga formalne i materijalno pravne naravi.

Tako između ostalog u priopćenju za javnost stoji:

“Proizlazi, dakle, da se zabrana kandidiranja i u odnosu na ta kaznena djela odnosi samo na osobe kojima je pravomoćnom odlukom utvrđeno da su ih počinile s namjerom i radi pribavljanja imovinske ili kakve druge koristi i za počinjenje kojih im je izrečena kazna zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, uključujući i uvjetnu osudu.”

“Nadalje, Ustavni sud ocijenio je da osporena zabrana kandidiranja na lokalnim izborima osobama koje su počinile (taksativno navedena) kaznena djela i koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, zadovoljava ustavne i europske pravne standarde, odnosno da je u skladu s ranijom odlukom Ustavnog suda iz sljedećih razloga:
– propisana je zakonom;
– ima legitiman cilj
– izbjegavanje aktivne uloge osuđenih osoba iz javnog života i sudjelovanja u politici kao zalog vraćanja povjerenja građana u obnašatelje javnih dužnosti u zaštiti pravnog poretka i ostvarenja demokracije;
– razmjerna je – jer se odnosi na širok krug počinitelja u odnosu na taksativno navedena kaznena djela;
– vremenski je (iako nije izrijekom propisano) ograničena, jer na temelju Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (“Narodne novine” broj 143/12.; u daljnjem tekstu: ZPPOKER) traje do nastupa rehabilitacije. Dakle, utvrdio je da je osporena odredba ZDZoLI-a razmjerna legitimnom cilju koji se njome nastoji postići (članak 16. Ustava) – stoji između ostalog u priopćenju za javnost Ustavnog suda (SAŽETAK RJEŠENJA).