ZAKON O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Objavljeno: 14. 05. 2015.


PODIJELI:

komasacija

"Narodne novine" objavile su Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Komasacija poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: komasacija) prema ovom Zakonu provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Komasacija je, u smislu ovoga Zakona, skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu navodi se u općim odredbama Zakona.

ZAKON O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA