Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije: Pad brojnosti komaraca

Objavljeno: 28. 06. 2019.


PODIJELI:

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je danas na svojim stranicama objavio o stanju komaraca:

Izdana je preporuka prema Gradu Osijeku za provedbu adulticidnih tretmana dezinsekcije komaraca sa zemlje za područje cijelog grada Osijeka za period od 26. 6. do 28. 6. 2019. te za 29. 6. 2019. za područje Sarvaša.

Monitoring odraslih komaraca metodom čovjek-aspirator izvršen je 27. 6. 2019. na večer na 7 postaja na području grada Osijeka koje je bilo tretirano sa zemlje iz vozila 26. 6. 2019. te na tim postajama bilježimo pad brojnosti komaraca u razdoblju od 15 minuta – stoji između ostalog u obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije