Zbor građana u Širokom Polju

Objavljeno: 17. 04. 2019.


PODIJELI:

Pozivaju se građani mjesnog odbora Široko Polje na ZBOR GRAĐANA koji će se održati dana 26. travnja (petak) 2019. godine u prostorijama Društvenog doma s početkom u 20:00 sati.

Teme zbora građana: 

  1. Radionica – “Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu” jedinstvene referentne oznake: KK.06.3.1.03.0045
  2. Komunalno-infrastrukturne investicije na području mjesnog odbora
  3. Razno

Na zboru građana će uz gradonačelnika biti nazočni predstavnici gradske uprave i trgovačkih društava Đakovački vodovod d.o.o. i Univerzal d.o.o.

Na zboru građana svi zainteresirani mogu dati mišljenje i izreći svoj stav o navedenim temama.

POZIV ZBOR GRAĐANA ŠIROKO POLJE