ŽUPNIK ŽUPE PUNITOVCI vlč. ĐURICA PARDON NOVI DOKTOR TEOLOGIJE

Objavljeno: 19. 01. 2017.


PODIJELI:

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u utorak 17. siječnja doktorski rad “Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee” s najvišom ocjenom obranio je Đurica Pardon, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Doktorski rad napisao je pod mentorstvom prof. dr. Bože Lujića, a obranio ga je pred povjerenstvom u kojem su uz mentora kao člana bili i prof. emeritus Nikola Hohnjec kao predsjednik i prof. dr. Karlo Višaticki kao član.

Đurica Pardon rođen je 1966. u Nijemcima, gdje je završio i osnovnu školu. Nakon školovanja na Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu upisuje studij na Teologiji u Đakovu, na kojoj je 1994. diplomirao s temom “Politeuma en ouranois – Biblijsko-teološka analiza pojma domovina u Svetom pismu, s posebnim osvrtom na Fil 3, 20”. Za svećenika je zaređen 29. siječnja 1995. u Vinkovcima. Službu župnoga vikara vršio je u župi sv. Nikole biskupa u Sikirevcima i župi Preslavnoga imena Marijina u Osijeku. Župnikom župe sv. Valentina u Batini imenovan je 1997., a od 2002. godine župnik je župe sv. Ladislava kralja u Punitovcima.

Ak. god. 1999./2000. upisuje poslijediplomski studij u dogmatskoj specijalizaciji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti postigao je 13. srpnja 2012., obranivši magistarski rad pod naslovom “Zemlja: dar, kušnja i zadatak. Teologija zemlje u Knjizi Postanka 1 – 11”. Magistarski rad u obliku knjige pod istim naslovom objavio je 2014. godine u izdanju Glasa Koncila.

Član je Hrvatskoga katoličkoga biblijskoga djela i Biblijskoga instituta. Sudjeluje na znanstvenim skupovima bibličara i drugim znanstvenim i pastoralnim kolokvijima. Objavljuje radove u časopisima “Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije”, “Biblija danas”, “Služba riječi”, “Diacovensia” i “Bogoslovska smotra” – stoji između ostalog u obavijesti Đakovačko-osječke nadbiskupije.