30 milijuna kuna kroz projekt PARCS uloženo u zaštićena područja

Objavljeno: 18. 12. 2017.


PODIJELI:

Projekt su provodili Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu te javnim ustanovama nacionalnih parkova i parkova prirode

Zagreb, 18. prosinca 2017. – Prigodnim događanjem za dionike u Zagrebu je obilježena završnica projekta Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS. Riječ je o projektu kojeg su 2012. godine pokrenuli Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, a kroz koji je uloženo 30 milijuna kuna u nacionalne parkove i parkove prirode. Partneri u provedbi projekta bili su i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu te javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a financiran je darovnicom Globalnog fonda za okoliš (GEF) od 27 milijuna kuna te sredstvima UNDP-a u iznosu od 3 milijuna kuna.

Projekt PARCS je za cilj imao očuvanje globalno značajne morske i kopnene biološke raznolikosti u Hrvatskoj, kroz učinkovito upravljanje sustavima zaštićenih područja, a bio je podijeljen u dvije komponente. Prva komponenta je bila usredotočena na poboljšanje postojećeg institucionalnog okvira i cjelokupne upravljačke učinkovitosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode kroz standardizaciju procesa, objedinjavanje zajedničkih usluga, zajedničku promociju te razvoj ljudskih potencijala. Druga komponenta projekta bila je usmjerena na poboljšanje financijske održivosti, kroz ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu, provođenje projekata energetske obnove te razvoj automatiziranih sustava naplate i kontrole ulaznica.

Osim što smo značajno pridonijeli institucionalnom i financijskom unaprjeđenju naših nacionalnih parkova i parkova prirode, ostavili smo i dobar temelj za daljnji razvoj sustava zaštićenih područja u Hrvatskoj. Tako je jedan od najznačajnijih rezultata projekta PARCS uspostava stabilnog fonda za zajedničke usluge parkova Hrvatske za daljnja ulaganja i nastavak započetog posla. Zahvaljujući zajedničkim sredstvima parkovi će i ubuduće imati centraliziranu podršku u dva za njih ključna područja. Slabije prihodovni parkovi će moći prijavljivati svoje projekte za sufinanciranje, dok će svi parkovi imati podršku u područjima u kojima im je najpotrebnija, a tiče se upravljanja projektima, pravne podrške, javne nabave te zajedničke promocije i marketinga“, poručila je Valentina Futač, voditeljica projekta PARCS.

Strateški se razmišljalo i o promociji Parkova Hrvatske kao jednog od najprepoznatljivijih domaćih brendova. Tako su kroz projekt izrađeni marketinška i komunikacijska strategija brenda Parkovi Hrvatske, pokrenut je web portal Parkovi Hrvatske s web shopom za online kupnju ulaznica, a izrađena je i mobilna aplikacija.

Kroz drugu komponentu projekta PARCS posebna se pažnja posvetila smanjenju potrošnje energije u parkovima provođenjem projekata energetske obnove, razvoju automatiziranih sustava naplate i kontrole ulaznica te nabavci energetski učinkovitih prijevoznih sredstava.

Kroz projekt su tako financirane cjelovite energetske rekonstrukcije upravnih zgrada u NP Risnjak i PP Papuk, kako bi se postigle zgrade nulte potrošnje energije, a parkovima pomoglo u učinkovitijem raspolaganju ograničenim financijskim sredstvima. Osim toga, nabavljeni su i električni brodovi za PP Kopački rit, PP Vransko jezero i NP Mljet te električni bicikli za PP Medvednica, PP Kopački rit, NP Risnjak i NP Paklenica. Razvijen je i elektronski sustav naplate ulaznica za 14 parkova, uz dodatno uvođenje mogućnosti rezervacije i kupnje ulaznica putem web shopa Parkovi Hrvatske. Prednost je elektronskih sustava naplate i kontrole ulaznica što parkovima omogućavaju precizniji uvid u broj, strukturu i kretanje posjetitelja, ali i olakšavaju organizaciju prihvata te upravljanje posjetiteljima, što je kod nekih parkova glavni izazov upravljanja. U PP Biokovo su kroz projekt PARCS dodatno sufinancirani radovi dovođenja električne energije na glavni ulaz te kupnja cestovne rampe. 

Projektom energetske rekonstrukcije obuhvaćen je i NP Paklenica u kojem su sufinancirani radovi, materijal, roba i oprema za rekonstrukciju sustava pripreme potrošnje tople vode korištenjem sunčeve energije te prenamjenu postojeće septičke jame u biološki pročistač voda. Osim toga, u uvali Mir PP Telašćica ugrađen je biopročistač.

Značajna sredstva uložena su i u unapređenje posjetiteljske infrastrukture u parkovima. Tako je u PP Papuk financirana izgradnja kamp odmorišta Duboka, čime je park dobio svoje prve smještajne kapacitete, a posjetitelji mogućnost višednevnog boravka u parku. U NP Risnjak uređeni su vidikovac kod Razloga i odmorište za posjetitelje kod Hrvatskog, rekonstruirana je i pješačka staza od Hrvatskog do Donjih Kupara, a nabavljen je i kombi za prijevoz posjetitelja. 

Osim na posjetitelje, mislilo se i na prirodne stanovnike parkova, posebno one zaštićene. Tako je u PP Učka izgrađeno i opremljeno hranilište za bjeloglave supove s promatračnicom, a u sklopu razvoja usluge promatranja ptica nabavljen je i kombi za prijevoz posjetitelja.  

Završetkom projekta PARCS ujedno završava i mandat Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, koji je započeo još 1996. godine, a koji je bio usmjeren na nova i inovativna rješenja te tranziciju Hrvatske prema inkluzivnom niskougljičnom razvoju, kroz jačanje nacionalnih kapaciteta spremnih da svoja iskustva prenose drugim državama kroz programe razvojne suradnje.