33 milijuna kuna bespovratnih sredstava u OBŽ

Objavljeno: 12. 06. 2018.


PODIJELI:
Osječko-baranjska županija već dugi niz godina financijskim sredstvima pomaže razvoj gospodarstva, poljoprivrede te civilnog društva kroz potpore radu udruga koje djeluju na području Županije. Tako je u 2018. kroz različite mjere potpora, subvencija i pomoći poduzetnicima, poljoprivrednicima, institucijama kulture i športa te udrugama predviđeno gotovo 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 

S obzirom da Osječko-baranjsku županiju karakterizira poljoprivreda kao dominantna gospodarska grana, Županija značajna sredstva ulaže upravo u stvaranje pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unapređenje ruralnog prostora te poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja. Kroz 14 potpora poljoprivredi te 10 potpora za unapređenje lovstva predviđeno je 8,3 milijuna kuna iz Proračuna Županije. 
Vodeći računa o uravnoteženom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, u izradu, poboljšanje ili proširenje infrastrukture (što uključuje vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, nerazvrstane ceste, biciklističke staze, poduzetničke zone, inkubatore i drugo), a u cilju podizanja kvalitete života stanovnika te kako bi se što potpunije riješile potrebe lokalnih zajednica izdvaja se 5,7 milijuna kuna za potpore. Također, kroz nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za programe, projekte i aktivnosti usmjerene postizanju ciljeva razvoja malog gospodarstva i poduzetništva Županija daje svoj doprinos razvoju gospodarstva. Korisnici potpora su prvenstveno subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije kao i druge fizičke i pravne osobe za koje je u 2018. godini predviđeno 7 milijuna kuna iz županijskog proračuna. 

Svjesni nepovoljne ekonomske situacije mnogih građana, Osječko-baranjska županija značajna sredstva izdvaja i za potrebe zdravstva i socijalne skrbi. Tako je u proračunu osigurano ukupno 4,7 milijuna kuna, što se koristi za jednokratne pomoći osobama koje zbog određenih životnih situacija zapadnu u materijalne poteškoće. 
Također, brine se i o najmlađoj populaciji te je u okviru mjera pronatalitetne politike osiguran novčani dar za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Županije u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna, što je u 2017. godini iznosilo 2,3 milijuna kuna – navodi se iz Osječko-baranjske županije.