DANAS U ŠIROKOM POLJU: TEČAJ IZOBRAZBE ZA ODRŽIVU PRIMJENU PESTICIDA

Objavljeno: 28. 01. 2015.


PODIJELI:

pesticid

Program izobrazbe za održivu primjenu pesticida održat će se danas (28. siječnja) u Širokom Polju  u 18 sati, u mjesnom domu.

Cilj tečaja održive uporabe pesticida je poučiti  korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš.

Zainteresirani obveznici edukacije trebaju priložiti OIB i broj osobne iskaznice.