Duhovni život

PODIJELI:

 

Prva kapela u Širokom Polju sagrađena je 1844. godine na inicijativu Andrije Blažekovića, posvećena je svetom Izidoru, zaštitniku ratarskih poslova i dobre žetve.

 

Prva veća renovacija crkve je bila 1922. godine, kada je i glavni oltar dobio sliku sv. Izidora, čiju je izradu platila obitelj Luke Mandića. Iste godine počinje se skupljati novac za zvona, jedno zvono nabavlja Stanko Blažeković dok je drugom kum bio Luka Mandić, zvono u crkvi sv. Izidora teško je 185 kg, a ljevano je u Zagrebu u ljevaonici Antuna Blazine. 1927. godine širokopoljci mijenjaju oblik tornja u šiljasti, pošto je stari načela crvotočina.

Tako je bilo sve do 1957. godine kada je120 od tadašnjih 170 obitelji u selu dalo prilog da se sruši i napravi novi toranj crkve sv. Izidora, blagoslov obnovljenog tornja je obavio biskup Stjepan Bäuerlein 12. listopada 1958. godine. U ljeto 1961. proširena je sakristija, dok je 1963. načinjen oltar od kamena, da bi od 1964. do 1966. godine crkva bila uređena iznutra i izvana. 1979. godine kupljen je školski prostor do crkve, pomaknuta je betonska ograda, zasađen je slobodan prostor drvećem i cvijećem, te godine su izliveni temelji za novu vjeronaučnu dvoranu i ispovjedaonicu. Veliki radovi su bili 1995/96 kada je postavljeno novo crkveno krovište i kada je crkvenom tornju vraćen “klasični” oblik, koji je obložen bakrenim limom, da bi 1996. biskup koadjutor Marin Srakić blagoslovio na svečanoj misi učinjene radove. Godine 2006. srušena je stara sakristija i sazidana nova, zidanje je besplatno obavila firma “Krug” iz Širokog Polja koja je darivala i materijal do stropa, dok je materijal za strop darivala obitelj Darka Džambića, a Pero Šušak, Ivica Škulj i Ivica Đambić su besplatno postavili novu instalaciju u crkvi. U listopadu 2006. crkva je zasjala iznutra novim sjajem pošto je kompletno iznutra obojana, dok su pločice za kor i stepenice do kora donirali Josip Blažević i Miro Ivić. U 2007. je napravljena elektrifikacija zvona, da bi se  u proljeće 2008. godine završilo sa bojanjem i vanjskom izolacijom.

Crkveni zbor “Sunce”

Crkveni zbor sv. Izidora osnovan je 1997. godine na inicijativu Danijele Šekerija (danas udane Viljevac). Prvo pjevanje je bilo na polnoćku te godine uz podršku tadašnjeg župnika Andrije Križanovića, Tomislava i Rozalije Đambić te Marije Jagodić.

Zbor je brojio oko tridesetak članova koji su bili od 5 godina do srednje škole, prvi članovi su bili:
Jelena i Ružica Pek, Ana, Ivana i Jelena Zeko, Kristina, Marija i Ksenija Lozić, Nikolina i Marija Šušak, Tanja i Ana Đambić, Sandra Šušak, Marina Klaić, Emina Heđi, Ivana Pek, Zvjezdana Klaić, Darija Džambić, Sandra Marušić, Ana i Vanja Škulj, Marina Jurić, Jasmina i Marina Jagodić, Lidija Klaić, Ljubica Bikić, Darija Kovačić, Marina Pejić, Bernard i Danijela Šekerija i dr.Tada smo pripadali Đakovačkom dekanatu te smo svake godine prisustvovali susretima zborova pod nazivom “Zlatna harfa”. Djeca su se veselila tim susretima i puni uzbuđenja čekali bi svoj nastup. 2003. godine na susretu zborova naš je zbor slučajno dobio ime, pošto smo pri upisu trebali se nekako zvati, upisali smo “Sunce” što je i ostalo do dana današnjeg, a ideja je došla od pjesme koju smo tada izvodili “Samo malo sunca”. U ljeto 2006. godine snimili smo CD “Na ponos i diku sela svog” sa 27 pjesama uz pomoć Josipa Zeko. Prodajom tog CD – a i donacijama našeg župnika Froka i vel. Plavšića 31. listopada 2006. kupljen je piano P – 70 (po preporuci Zdravka Drenjančevića).

Potom su se pridružile i gospođe: Ana Kedveš, Anica Šušak, Katica Šekerija, Ljilja Ivić, Verica Žužić, Dragica Pavlović i Marijana Perković, uz njihovu pomoć zbor sada pjeva dvoglasno.
Crkveni zbor “SUNCE” i danas vrijedno radi pod ravnanjem gospođe Marije Jagodić.

(Neznatno izmjenjeni tekst Marije Jagodić)