HEP obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu

Objavljeno: 15. 02. 2018.


PODIJELI:
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu  koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije.

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na Pravila o priključenju, u priloženom obrascu, na adresu elektroničke pošte: 
ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 15. veljače do najkasnije 1. ožujka 2018. godine. U naslovu elektroničke poruke molimo navedite “Pravila o priključenju”, a obrazac imenujte “Pravila_o_prikljucenju_NAZIV.doc” gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane strane.

Pravila o priključenju donosi HEP ODS, uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije, a konačni tekst Pravila o priključenju objavljuje se na internetskim stranicama HEP ODS-a – stoji između ostalog u pozivu HEP-a.