INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE: VLADINO IZVJEŠĆE U MANDATU 2011. – 2015. BEZ PROLAZNE OCJENE

Objavljeno: 19. 01. 2016.


PODIJELI:

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE

Vladino izvješće u mandatu 2011-2015. nije prolazno, ocjena je Instituta za javne financije.

Izvješće radi ispunjavanja forme.

Izvješće je izrađeno kako bi se ispunila formalna obveza utvrđena člankom 2. stavak 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti (NN 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13), kojim je propisano da je Vlada kojoj prestaje mandat dužna detaljno izvijestiti Vladu koja stupa na dužnost, o stanju i problemima u obavljanju poslova iz ovlasti Vlade kao i članka 3. istog Zakona kojim je propisana dužnost podnošenja izvješća o preuzetim, a nepodmiren im obvezama, do dana primopredaje vlasti.

Sadržaj bez sadržaja.

U Izvješću je dan pregled rada 43 javna tijela (20 ministarstava i 23 ostala tijela koja čine različiti uredi, uprave, zavodi i direkcije). Za svako tijelo nudi se sličan sadržaj: zatečeno stanje prilikom primopredaje vlasti 2011. (financijske i ugovorne obveze te neriješeni predmeti i sudski sporovi), obavljanje poslova u djelokrugu od 2011. do 2015. (djelokrug tijela, unutarnji ustroj s brojem zaposlenih, riješeni predmeti i izvješće po ustrojstvenim jedinicama 2011.-2015.), poslovi u tijeku i otvorena pitanja s prijedlozima rješenja (pripremljeni zakonski i podzakonski akti, strategije i ostali akti, status projekata u tijeku, neriješeni predmeti i sudski sporovi, neriješene preporuke Državnog ureda za reviziju i neprovedene mjere inspekcija s obrazloženjima te financijske i ugovorne obveze) i ostale napomene i obrazloženja (internet poveznice i ostalo)” – stoji između ostalog u osvrtu Instituta.

“Izvješće bez prolazne ocjene.

Osim što predstavlja zakonsku obvezu, izrada ovako značajnog dokumenta je potrebna i poželjna. Međutim, analizom forme i sadržaja Izvješću se ne može dati prolaznu ocjenu. Preopširni dijelovi Izvješća pojedinih državnih tijela disperziraju fokus i onemogućuju ocjenu rada Vlade u mandatnom razdoblju. Izvješće je trebalo koncizno prikazati rezultate provedbe programa Vlade te provedene reforme na strani prihoda i rashoda.

Nova Vlada bi trebala postojećem Zakonu o postupku primopredaje vlasti dodati Pravilnik kojim bi detaljnije propisala obuhvat i format Izvješća. Osim toga, bilo bi dobro da je „tehnička“ Vlada izradila kratko izvješće o poduzetim financijskim aktivnostima (i njihovim posljedicama) od raspisivanja izbora do prenošenja ovlasti na novu Vladu” – opširnije Institut za javne financije.

.