Javni poziv za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Đakova

Objavljeno: 25. 08. 2017.


PODIJELI:
Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 8/13) gradonačelnik Grada Đakova raspisuje
JAVNI POZIV

za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Đakova.

 

I.
Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Đakova koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć Gradskom vijeću i Gradonačelniku Grada Đakova pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Đakovo.
 
II.
Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko vijeće Grada Đakova, na prijedlog gradonačelnika, na mandat od 4 godine.
III.
Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici s područja Grada Đakova, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano. 
 
IV.
Pravo predlaganja imaju:institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture.
V.
Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova obavezno sadrže sljedeće podatke:naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,podatke o kandidatu (životopis),obrazloženje prijedloga.Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
 
VI.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 
VII.
Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu se predati najkasnije do  29. rujna 2017. godine na adresu:

Grad Đakovo Upravni odjel za društvene djelatnosti s naznakom(Prijedlog članova Kulturnog vijeća Grada Đakova)Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Grad Đakovo