Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem?

Objavljeno: 10. 10. 2017.


PODIJELI:
Za potporu obnovi proizvodnog potencijala vašeg poljoprivrednog gospodarstva predviđen je tip operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« unutar Mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020.

Ukoliko je više od 30% vaš proizvodni potencijal oštećen ili uništen u elementarnoj nepogodi možete ga obnoviti uz pomoć potpore iz Mjere 5. Potpora može pokriti do 100% nastalih prihvatljivih troškova obnove proizvodnog potencijala.

Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe kojima je oštećen ili uništen proizvodni potencijal, a prijavili su štetu nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Zemljište mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisnik poljoprivrednika; gospodarske zgrade moraju biti zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja i u vlasništvu korisnika; strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirana i u vlasništvu korisnika (iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo). Više o financiranju i obnovi poljoprivrednog potencijala u BROŠURI Ministarstva poljoprivrede.